سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران شد

سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان مازندران شد

به گزارش حرف آنلاین، سردار حسن مفخمی شهرستانی که با حکم سردار رادان فرمانده انتظامی کشور به این سمت منصوب شده است، جایگزین سردار مرتضی میرزایی شد.

سردار میرزایی از اردیبهشت 1399 مسئولیت فرماندهی انتظامی مازندران را بر عهده گرفته بود.

جانشین فرماندهی انتظامی مازندران، فرماندهی انتظامی استان مرکزی و  رئیس پلیس امنیت اخلاقی کشور بخشی از سوابق سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده جدید انتظامی استان مازندران است.