ستاد بازآفرینی شهری مازندران از کما خارج می‌شود؟ / در معاونت عمرانی استانداری چه خبر است؟

ستاد بازآفرینی شهری مازندران که مسئولیت آن با معاون عمرانی استاندارمازندران و دبیری آن با اداره کل راه و شهرسازی استان است، پس از ۱۴ ماه !بالاخره هفته گذشته تشکیل جلسه داد.

به گزارش حرف آنلاین، آخرین جلسه ستاد بازآفرینی شهری مازندران مهرماه سال ۱۴۰۰ برگزار شده بود. به نظر می‌رسد هفته پیش نیز اگر معاون وزیر راه و شهرسازی(مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران) به استان سفر نداشت، این ستاد همچنان تشکیل جلسه نمی‌داد.

براساس قانون ۳۰ درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی باید از طریق این ستاد در مناطق کم‌برخوردار و بافت فرسوده شهری هزینه شود.

طرح‌ها و پروژه‌های شهرداری ها نیز به جهت جذب بودجه استانی و حتی ملی، باید در ستاد استان تصویب شود، بنابراین عدم برگزاری این ستاد در ۱۴ ماه اخیر، چه خسارتی به مدیریت شهری در استان مازندران وارد شده است؟ کدام مسول پاسخگوی این کم‌کاری و ترک فعل صورت گرفته است؟

استان مازندران دارای حدود ۱۰هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری فرسوده، سکونتگاه های غیررسمی (مناطق حاشیه ای شهرها) و بافت تاریخی دارد.