مسئول سازمان بسیج رسانه مازندران:

روز قدس روز اسلام و آزادی‌خواهان عالم است

مسئول سازمان بسیج رسانه مازندران با بیان اینکه روز قدس روز دفاع از اسلام و حقانیت در برابر کفر زمان است؛ اظهار کرد: رسانه های صهیونیستی سال ها تلاش کردند که روز جهانی قدس را تخطئه کنند اما حکمت خدا بر این‌بود که روز قدس و آزادی قدس شریف تبدیل به مطالبه اصلی مسلمانان و آزادی خواهان سراسر دنیا شود.

حرف آنلاین: عبدالمهدی حق شناس با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی تنها نظام حاکمیتی در دنیا بوده که هیچ گاه دست از حمایت قدس شریف و مردم بی پناه فلسطین برنداشته است؛ تصریح کرد: بسیاری از دولت ها و حاکمان کشورهای اسلامی که به ظاهر خود را حامی قدس عزیز نشان میدادند این روزها با وقاحت کامل دم از سازش با اسرائیل می‌زنند اما ایران عزیز و مردم آزادی خواه آن ۴۳ سال است که لحظه ای دست از حمایت از قدس و مردم مظلوم فلسطین برنداشتند.

وی در ادامه از تمامی رسانه های آزادی خواه و خبرنگاران آزاده خواست که با هر جریان‌ فکری که دارند پای کار قدس باشند و اظهار کرد: زمان آن رسیده اصحاب رسانه آزاده در برابر جریان مخرب ضد قدس رژیم منحوس صهیونیستی بایستند و در جهاد تبیین قدس شریف شرکت کنند.

مسئول سازمان بسیج رسانه مازندران تاکید کرد: یقینا قدس شریف آزاد خواهد و روسیاهی آن برای کسانی خواهد ماند که پاره تن اسلام را تنها گذاشتند و با رژیم کودک کش و فاسد صهیونیستی به هر نوعی دست دوستی داده و همراهی کردند.