رشد گرایش به ایجاد زیرساخت های گردشگری

گردشگری|استاندار مازندران در نشست خبری افتتاحیه رویداد گردشگری ساری ۲۰۲۲ ، به رشد گرایش در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در استان اشاره کرد و این رویداد را فرصت مناسبی برای ایجاد گفتمان بین‌المللی برای مازندران است.

گردشگری|استاندار مازندران در نشست خبری افتتاحیه رویداد گردشگری ساری ۲۰۲۲ ، به رشد گرایش در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در استان اشاره کرد و این رویداد را فرصت مناسبی برای ایجاد گفتمان بین‌المللی برای مازندران است.