رسیدگی به درخواست مردم مازندران با 24 میز خدمت وزارت اقتصاد

حرف‌آنلاین: ذبیح الله سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اموراقتصادی ودارایی و نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد با حضور در میز ارتباطات مردمی این وزارتخانه در محل سرپرستی بانک ملت استان مازندران از رسیدگی به درخواست های مردم و فعالان اقتصادی با ۲۴ میز خدمت خبر داد.

حرف‌آنلاین: ذبیح الله سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اموراقتصادی ودارایی و نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد با حضور در میز ارتباطات مردمی این وزارتخانه در محل سرپرستی بانک ملت استان مازندران از رسیدگی به درخواست های مردم و فعالان اقتصادی با ۲۴ میز خدمت خبر داد.