دانشگاه‌ های مازندران را در صدر انتخاب رشته قرار دهید

حرف آنلاین: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان مازندران اعم از دولتی و غیر دولتی در سال‌های اخیر از لحاظ کمی و کیفی، در بخش‌های علمی وآموزشی، امکانات و خدمات دانشگاهی رشد خوبی داشته اند وحتی دربرخی از رشته ها با بعضی از دانشگاه های مطرح کشور برابری می کنند.

لذا به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته توصیه می شود دانشگاه های استان مازندران به¬ویژه دانشگاه مازندران را که دانشگاه جامع استان است، در صدر انتخاب رشته خود قرار دهند.‌
یکی از چالش های مشترک دانشجویان مازندرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج استان درخواست مهمانی و انتقالی در زمان تحصیل است. این تقاضا که پاسخ مثبت به آن با دشواری¬ های فراوانی همراه است، درحالی انجام می گیرد که بسیاری از داوطلبان ورود به دانشگاه ها هنگام انتخاب رشته می توانستند در ابتدا دانشگاه‌های استان را انتخاب کرده و بدان راه یابند، ولی به دلیل ناآگاهی یا ارزیابی نادرست در دانشگاه های خارج از استان پذیرفته شدند ولی پس از مدت کوتاهی دچار مشکلات اجتماعی و رفاهی شده و متقاضی انتقال به دانشگاه‌های استان مازندران می گردند. باید توجه داشت که موافقت با انتقال به صورت مهمان یا دائم به دلیل محدویت ظرفیت دانشگاه های استان غالباً بعد از احراز شرایط، آن هم به سختی و با ظرفیت اندک انجام می گیرد.
حسب توصیه بسیاری از اعضای هیات علمی و کارشناسان مجرب آموزشی مجددا به خانواده‌ها ، داوطبان ، مراکز و مشاوران انتخاب رشته تاکید می‌کنم حتی المقدور رشته‌ های موجود در دانشگاه های مازندران را برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی برگزینند تا علاوه بر برخورداری از توانمندی‌های مناسب علمی و آموزشی دانشگاه های مازندران کمتر دچار مشکلات اقتصادی، هزینه های تحصیلی و آسیب های رایج اجتماعی دوری از خانواده درخارج ازاستان شوند.
شایان ذکر است انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاه ها از ۱۷مرداد آغاز خواهد شد. لذا از دانشگاهیان و فرهنگیان ، مدیران مراکز آموزش عالی ، اصحاب رسانه ، مراکز انتخاب رشته و خانواده ها انتظار می رود در هدایت درست تحصیلی داوطلبان وشناسان دانشگاه های استان مشارکت فعال و دقت لازم را داشته باشند.