دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بخش خصوصی برای ساخت بیمارستان خصوصی حمایت کند

استاندار مازندران خواستار حمایت از احداث بیمارستان ها خصوصی از سوی دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل شد.

حرف آنلاین – فاطمه عربی: سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در نشست با روسای بیمارستان های استان، با بیان اینکه، براساس فرمایشات رهبری تحول باید در همه حوزه ها باید اتفاق بیفتد، گفت: در حوزه بهداشت نیز  با وجود اقدامات عظیم و موثر باید باید پیشرفت های لازم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه عدالت اجتماعی از مفاهیم پایه توسعه پایدار است و حوزه سلامت نیز در این حوزه قرار می گیرد، افزود: بخش عمده ای از جمعیت استان ساکن روستاها هستند و عدالت اجتماعی نیز باید در این مناطق نیز صورت بگیرد‌.

به گفته وی، عدالت و رسیدگی به مناطق محروم شعار اساسی این دولت است، در بازدیدها نیز مشخص است که برخی مناطق نیازمند توجه ویژه ای هستند.

حسینی پور با تاکید براینکه رشد متوازن نیازمند توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: ضرورت برنامه ریزی منطقه ای صحیح برای توسعه جامع به شدت احساس می شود تا از رامسر تا گلوگاه مردم از توسعه احساس آرامش کنند.

وی در خصوص افزایش خدمات حوزه سلامت نیز گفت: جایگاه مردمی سازی در حوزه بهداشت و درمان باید مشخص شود تا روند سرمایه گذاری دچار اختلال نشود. بسیاری از افراد ثروتمند در استان مازندران خانه دوم دارند و این افراد لازم نیست از حوزه بهداشت و درمان دولتی خدمات بگیرند. گسترش فعالیت بخش خصوصی در این حوزه جهت افزایش خدمات به این قشر ضروری است. بسیاری از افراد بومی نیز بودجه لازم را برای استفاده از خدمات درمانی بخش خصوصی دارند.