خودروی حمل زباله روستای شانه‌تراش ، نمادی از مدیریت استانداری مازندران!

نمونه‌های مختلفي را می‌توان برای ناکارآمدی برخی مدیران مثال زد، نظیر دستور استاندار مازندران جهت تامین خودروی حمل زباله برای روستای شانه‌تراش شهرستان تنکابن در سفری که وی به تنکابن داشت.

به گزارش حرف آنلاین،  اگرچه نمی توان و نباید خدمات نظام مقدس اسلامی در نقاط مختلف استان از جمله غرب مازندران را ندید گرفت ولی در برخی از این نقاط ،محرومیت هایی نیز وجود دارد. با بررسی دقیق تر مشخص می شود که غرب استان از عدم مدیریت صحیح بیش از کمبود زیرساخت ها، رنج می برد.

این نوع محرومیت که بهتر هست آن را محرومیت مدیریتی بنامیم غرب و شرق و نیز مرکز استان ندارد می شود نشانه های آن را در همه نقاط دید که البته در برخی نقاط پررنگ تر و در برخی دیگر هم کم رنگ تر و در بعضی از جاها نیز بی رنگ. با این توصیف در واقع می‌توان مدعی شد که محرومیت زیرساختی و امکانات نه بجهت کمبود اعتبار، بلکه در بسیاری از موارد به کمبود مدیر لایق و کارآمد برمی گردد.

نمونه‌های مختلفي را می‌توان برای ناکارآمدی برخی مدیران مثال زد، نظیر دستور استاندار جهت تامین خودروی حمل زباله برای روستای شانه‌تراش شهرستان تنکابن در سفری که به این شهرستان داشتند.

ماجرا از این قرار هست که استاندار مازندران در سفر شهرستانی شهریور امسال، در بازدید از روستای پایلوت گردشگری ارگانیک شانه‌تراش، پس از تعریف و تمجیدهای مفصل از اقدامات انجام شده، به معاون امور عمرانی خود دستور تخصیص یک خودروی حمل زباله به این روستا را صادر کرد. این دستور در کنار مابقی دستورها! در قالب مصوبه سفر شهرستانی استاندار تعریف شد.

براساس این مصوبه مقرر می‌ گردد معاونت عمرانی استانداری مازندران در مدت دو ماه خودروی حمل زباله روستای شانه‌تراش را مهیا کند اما پس از گذشت بیش از چهارماه از زمان صدور آن تاکنون، نه از خودروی حمل زباله خبری هست و نه از اجرای مصوبات دیگر!

مراجعات مکرر اهالی به فرمانداری تنکابن در کنار دیگر پیگیری ها و مراجعات آنها، تاکنون نتوانسته است کلیدی برای باز کردن این قفل مهیا شود. ظاهرا و البته اینگونه که از قرائن و شواهد بر می آید احتمالا از جناب فرماندار ویژه تنکابن جز نامه‌نگاری در این زمینه، کار دیگری برنمی‌آید!

این اتفاق ناخوشایند از سه حالت خارج نیست یا می‌توان آن را بعنوان نمادی از ناکارآمدی برخی از مدیران ستادی استانداری مازندران قلمداد کرد و یا اینکه جناب استاندار احتمالا خارج از توان و برنامه، دستوری صادر کرده است . و بالاخره یا اینکه معاونت عمرانی استانداری و زیرمجموعه‌های آن، توجهی به دستورات و مصوبات سفر شهرستانی مدیر ارشد اجرایی استان ندارند.