مدیر جهاد کشاورزی ساری تاکید کرد :

خودداری از برداشت نارنگی نارس در مازندران

مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت : باغداران مازندرانی برای کاهش ضایعات و صادرات مرکبات با کیفیت‌تر از برداشت نارنگی نارس و کال خودداری کنند.

به گزارش حرف آنلاین ؛ مدیر جهاد کشاورزی ساری با اشاره به آغاز برداشت نارنگی از اول مهرماه هر سال در این شهرستان ، گفت: این شهرستان دارای ۲۰ هزار هکتار باغ مرکبات است که ۵ هزار هکتار آن به نارنگی اختصاص دارد.

سید اسماعیل علوی با بیان اینکه پس از برداشت مرکبات توجه به رشد و توانایی جذب ریشه، مدیریت تغذیه صحیح و توجه به نوع و میزان کود حائز اهمیت است، افزود: تغذیه و کوددهی صحیح و اصولی پس از برداشت مرکبات، از ریزش و یا ضعیف بودن جوانه‌های گل سال بعد و رشد ضعیف درخت جلوگیری می‌کند.

او با بیان اینکه برداشت میوه مرکبات به صورت کال و ترش از لحاظ بهداشتی و تجاری مطابق با استاندارد‌های روز جهان نیست، خاطرنشان کرد : با برداشت به موقع میوه به طور حتم علاوه بر کاهش ضایعات، صادرات میوه‌های با کیفیت راحت‌تر انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی ساری ادامه داد : می توان پیش‌بینی کرد امسال ۱۲۵ هزار و ۱۵۰ تن میوه نارنگی در باغ‌های این شهرستان تولید شود.