حسین جلاهی سرپرست اداره کل بیمه سلامت مازندران شد

طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، حسین جلاهی به عنوان سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان مازندران منصوب شد.

الهام حسین زاده – حرف آنلاین: دکتر محمد مهدی ناصحی در حکمی دکتر حسین جلاهی را به عنوان سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان مازندران منصوب کرد.

متن حکم مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران به شرح ذیل است.

جناب آقای دکتر حسین جلاهی

با سلام

نظر به تعهد، دانش و تجربیات جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان » سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان مازندران» منصوب می شوید.تا با استفاده از توان تخصصی و ظرفیتهای موجود سازمان با رعایت قوانین و مقررات نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف و تحقق اهداف سازمان موفق و موید باشید.