حذف نام کشتی‌گیران کره شمالی از سایت اتحادیه جهانی

با توجه به انصراف از المپیک؛ سایت اتحادیه جهانی کشتی با توجه به انصراف کره شمالی از حضور در المپیک ۲۰۲۱ توکیو، نام کشتی‌گیران این کشور را از فهرست مدعیان رویدادهای پیش رو حذف کرد. پس از اینکه کره شمالی به دلیل هراس از ابتلای ورزشکارانش به کرونا از حضور در المپیک توکیو انصراف داد، اتحادیه […]

با توجه به انصراف از المپیک؛


سایت اتحادیه جهانی کشتی با توجه به انصراف کره شمالی از حضور در المپیک ۲۰۲۱ توکیو، نام کشتی‌گیران این کشور را از فهرست مدعیان رویدادهای پیش رو حذف کرد.

پس از اینکه کره شمالی به دلیل هراس از ابتلای ورزشکارانش به کرونا از حضور در المپیک توکیو انصراف داد، اتحادیه جهانی کشتی نیز نام کشتی گیران این کشور را از رویدادهای پیش رو حذف کرد.

این موضوع در حالی به قطعیت رسید که با توجه به اعلام اسامی نفرات شرکت کننده در رقابت‌های گزینشی المپیک در قزاقستان در سایت اتحادیه جهانی، هیچکدام از کشتی گیران کره شمالی در لیست مدعیان حضور ندارند.

بر این اساس به نظر می‌رسد عدم حضور کشتی گیران کره شمالی در پیکارهای گزینشی المپیک به معنای انصراف کامل آنها از بازی‌های المپیک ۲۰۲۱ توکیو است.