تولید شکر قرمز از نیشکر در روستای “سیف کتی” قائم‌شهر

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2022/01/4026871_20220115163745_IMG_2196-01-4500×3000-1.jpeg