توسعه گمرک الکترونیک با تمرکز بر پنجره واحد تجاری بین‌المللی

مدیرکل گمرکات استان مازندران از توسعه گمرک الکترونیک و یکپارچه با تمرکز بر پنجره واحد تجاری بین‌المللی خبر داد. ابوالقاسم یوسفی‌نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با انجام مدیریت ریسک ۷۰ درصد از کل اظهارنامه‌های گمرکات مازندران در مسیرهای سبز و زرد قرار دارند، اظهار کرد: اظهارنامه‌های مسیر سبز ۳۶ درصد با حداقل […]

مدیرکل گمرکات استان مازندران از توسعه گمرک الکترونیک و یکپارچه با تمرکز بر پنجره واحد تجاری بین‌المللی خبر داد. ابوالقاسم یوسفی‌نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با انجام مدیریت ریسک ۷۰ درصد از کل اظهارنامه‌های گمرکات مازندران در مسیرهای سبز و زرد قرار دارند، اظهار کرد: اظهارنامه‌های مسیر سبز ۳۶ درصد با حداقل تشریفات از گمرکات استان ترخیص می‌شوند و در اظهارنامه‌های مسیر زرد به بررسی اسنادی اکتفاء می‌شود تا کالاها با حداکثر سرعت از گمرک ترخیص شوند.

وی افزود: در اظهارنامه‌های مسیر قرمز که شامل ۳۰ درصد کل اظهارنامه‌ها در گمرکات استان است، کالا با کنترل کامل و انجام تمامی مراحل انجام تشریقات گمرکی ترخیص می‌شود.

وی به اهم اقدامات انجام شده در گمرکات استان مازندران در دولت یازدهم پرداخت و گفت: با استقرار سامانه جامع گمرکی در گمرکات کشور تحول اساسی و بنیادین در نحوه ارائه خدمات به صاحبان کالا به لحاظ کیفی ایجاد شده و در این راستا با هدف بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله در مسیر اجرای فرامین و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های دولت تدبیر و امید مبنی بر بهبود فضای کسب و کار برای پیشبرد اهداف «تسریع در ارائه خدمات » و همچنین «اعمال کنترل‌ها، الکترونیکی نمودن کلیه امور تجارت را در دستور کار داشته و به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود.

این مسؤول بیان کرد: به همین منظور و با هدف افزایش سرعت و دقت در امر نظارت بر بهبود ورود و خروج کالا و انجام فرآیند تشریفات ترخیصی، نسبت به مکانیزاسیون همه رویه‌ها و فرآیندهای مربوطه در قالب سامانه جامع امور گمرکی با استفاده از فناوری‌های نوین اقدام شده است.

وی توسعه گمرک الکترونیک و یکپارچه با تمرکز بر پنجره واحد تجاری بین‌المللی را سبب حذف کامل اسناد کاغذی در جهت انحام تشریفات گمرکی دانست و افزود: در گمرکات استان مازندران همگام با سیاست‌های گمرک ایران با هدف حذف مراجعات حضور که احترام به حقوق شهروندی، تسهیل تجارت و حذف کاغذ از فرایند تشریفات گمرکی است و هم‌اکنون خدمات صادرات واردات و ترانزیت در گمرک ایران الکترونیکی شده و می‌توانند فقط با یک‌بار مراجعه حضوری به نزدیک‌ترین گمرک محل و دریافت کد کاربری، تمامی تشریفات گمرکی را اینترنتی از طریق سایت گمرک ایران به آدرس www.iricair و لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام دهند.