توزیع ۳۳۰۰ تن کود پتاسه در مازندران

حرف آنلاین: بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ تن کود پتاسه، امسال در مازندران توزیع شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع ۳ هزار و ۳۶۰ تن کود کشاورزی پرمصرف از انواع پتاسه در استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

رضا افراسیابی افزود: کود‌های پتاسه توزیع شده در مازندران شامل سولفات پتاسیم گرانوله، سولفات پتاسیم پودری، کلرور پتاسیم گرانوله و کلرور پتاسیم پودری استاندارد بود که از طریق شبکه کارگزاران توزیع خصوصی و تعاونی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بین کشاورزان متقاضی توزیع شد.

وی تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت ۴۵ درصدی کود‌های فسفاته و پتاسه از ابتدای امسال، خوشبختانه روند مصرف کود‌های فسفاته و پتاسه بین کشاورزان مازندران رو به فزونی است که این امر می‌تواند تقویت بیش از پیش خاک‌های کشاورزی و افزایش تولیدات محصولات کشاورزی به لحاظ کمی و کیفی را به دنبال داشته باشد./صداوسیما