تغییر مالکیت سند شهرک صنعتی هزار هکتاری بهشهر

یاسر امینی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران در گفت وگو با حرف آنلاین از پیگیری اخذ سند اراضی شهرک صنعتی 1000 هکتاری بهشهر در سفر وزیر صنعت به استان خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین، یاسر امینی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران در گفت وگو با خبرنگار ما گفته که اخذ سند هزار هکتاری بهشهر و همچنین تغییر نام اسناد ارضی ناحیه صنعتی نوشهر به نام واحدهای تولیدی در سفر وزیر صنعت به استان پیگیری شد.