تصویری/حضور پرشور مردم ساری در پای صندوق‌های رای

مردم ساری از صبح امروز جمعه 11 اسفند در پای صندوق های رای حضور دارند.

مردم ساری از صبح امروز جمعه 11 اسفند در پای صندوق های رای حضور دارند.