تجلیل از منتخبین فنی آزمایشگاهی در ۲۰۳ آزمایشگاه مازندران

حرف آنلاین: مراسم در مراسم نکوداشت روز آزمایشگاه و پاسداشت پرسنل نمونه استانی در دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران با تجلیل از منتخبین فنی آزمایشگاهی در ۲۰۳ آزمایشگاه استان مازندران در سال گذشته تجلیل شد.

در این مراسم مدیر امور آزمایشگاه‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مدیرکل پزشکی قانونی مازندران سخنرانی کردند.