تبصره ها در قبض آب، به نام تکالیف قانون بودجه تغییر یافت

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفاشهری مازندران گفت: تبصره هایی که در قبض آب وجود داشت اکنون به نام تکالیف قانونی تغییر یافت. به گزارش حرف آنلاین، مهدی لطفی، با بیان اینکه تبصره ها و تکالیف قانونی براساس مصوبات مجلس و شورای اقتصاد تعیین می شود، افزود: دریافت این تعرفه ها از مشترکین قانونی است […]

n82833055-72182331

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفاشهری مازندران گفت: تبصره هایی که در قبض آب وجود داشت اکنون به نام تکالیف قانونی تغییر یافت.

به گزارش حرف آنلاین، مهدی لطفی، با بیان اینکه تبصره ها و تکالیف قانونی براساس مصوبات مجلس و شورای اقتصاد تعیین می شود، افزود: دریافت این تعرفه ها از مشترکین قانونی است و سازمان های نظارتی بر نحوه اجرای آن نظارت دارند.وی تصریح کرد: این تعرفه ها، در اجرای عملیات اصلاح، توسعه و بازسازی شبکه های آب و طرحهای فاضلاب هزینه می شود.معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفاشهری مازندران با اشاره به اینکه تبصره۲ شامل ۱۰درصد حق انشعاب آب و آب بهاء در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در حال مطالعه واجراست، می باشد، اظهار داشت: تبصره ۳ نیز براساس قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری با هدف افزایش مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب به اجرا درمی آید.

به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، وی با اشاره به اینکه در راستای سهولت پرداخت قبض آب ، شیوه های متعددی برای پرداخت قبض آب در نظر گرفته شد، گفت: در همین راستا سامانه پرداخت تلفنی ۱۵۲۲، اپلیکیشن موبایلی ” ساده پرداخت” و خدمات ۲۲ گانه الکترونیکی مشترکین در پورتال شرکت طراحی و راه اندازی شد.

لطفی اظهار داشت: همچنین مشترکین می توانند کارکرد کنتور خود را با درج شماره کنتور* شماره اشتراک ۸ رقمی به سامانه ۳۰۰۰۴۶۱۵ پیامک نمایند.معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفاشهری مازندران، ادامه داد: پرداخت به موقع آب بها، منجر به تسریع اجرای طرحهای آبرسانی وفاضلاب در شهرها و ارایه خدمات مناسب ودرخورشأن شهروندان می شود.گفتنی است مشترکین می توانند اپلیکیشن موبایل ساده پرداخت را از طریق پورتال شرکت آب وفاضلاب شهری مازندران به آدرس www.abfa-mazandaran.ir و یا کافه بازار دریافت نمایند.