تاکید استاندار برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مازندران

حرف آنلاین:استاندار مازندران با بیان اینکه گزارش کاری از سوی راه و شهرسازی مازندران نشان از کندی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن دارد بر لزوم تسریع بر انجام آن تاکید کرد.

سید محمود حسینی‌پور در جلسه شورای مسکن استان افزود: گزارش کاری که از سوی راه و شهرسازی مازندران برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این جلسه ارائه شد نشان از روند کُند اجرای این طرح دارد که هرچه سریع تر این رویه می بایست اصلاح شود.

وی افزود: منبعد نظارت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط دستگاه های مسئول تشدید می گردد و کارگروه زیر مجموعه شورای عالی مسکن در حوزه‌های ساخت خانه در مناطق شهری و روستایی تشکیل می‌شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران هر ۱۵ روز یکبار پیشرفت فیزیکی طرح های در دست ساخت را گزارش خواهند داد.

استاندار با تاکید بر این که فرمانداران استان نظارت و بازدیدهای میدانی از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری و روستایی مازندران را افزایش دهند، تصریح کرد: دستگاه ها در اجری این طرح از بخشی نگری خارج شوند و بصورت ید واحده در این راستا اهتمام کنند.

حسینی‌پور با بیان این که تولید مسکن برای نیازمندان و دیگر اقشار جامعه مهم ترین اولویت کاری دولت سیزدهم است، گفت: باید در این شرایط اقتصادی که مردم گرفتاری های زیادی دارند، دستگاه های اجرایی استان برای خانه دار شدن اقشار مردم پیشگام شوند.

وی با بیان این که اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مازندران باید طبق زمانبندی پیش برود، گفت: معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار مسئولیت هدایت و نظارت این طرح در استان را برعهده خواهد داشت.

استاندار مازندران کمبود زمین در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان را یک واقعیت و چالش اساسی عنوان کرد و گفت: باید انبوه‌سازان و پیمانکاران برای تحقق وعده رییس جمهوری برای خانه دار شدن مردم مازندران، بلندمرتبه سازی را در دستور کار قرار دهند تا با این راهبرد بحث کمبود زمین مانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن نشود.