برگزاری دوره آموزشی مدیریت پسماند در شهرک‌ های صنعتی مازندران

حرف آنلاین: مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از برگزاري دوره آموزشي مديريت پسماند در راستاي اجراي مفاد تفاهم نامه همكاري با سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی مازندران ، ياسر اميني اظهار داشت: بمنظور اجراي طرح مديريت سبز در ادارات و دستگاههاي اجرايي، اين شركت مبادرت به انعقاد تفاهم نامه همكاري با سازماند مديريت پسماند شهرداري ساري نموده است.

مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: انجام ارزيابي و شناسايي محل و ميزان توليد روزانه پسماند در ساختمان اداري در راستاي برنامه ريزي و مديريت كاهش توليد پسماند، خصوصاً برقراري سيستم كارتابل الكترونيكي جهت صرفه جويي در مصرف كاغذ، از اهداف اصلي اجراي اين تفاهم نامه است.

وي بيان داشت: براي اجراي بهينه مفاد تفاهم نامه و آشنايي با روشهاي نهادينه شدن كاهش توليد پسماند، ضمن دعوت از كارشناسان سازمان مديريت پسماند شهرداري، دوره آموزشي مديريت پسماند در شركت شهركهاي صنعتي مازندران برگزار شد.

رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي مازندران تصريح كرد: برگزاري اين دوره آموزشي با هدف بررسي شاخصهاي پسماند عادي ساختمان اداري و با حضور كاركنان شركت شهركهاي صنعتي استان، بر اساس رعايت پروتكلهاي بهداشتي انجام گرديد.