بازدید مسئولان از دانشکده پرستاری و بیمارستان رامسر

رامسر – خبرنگار حرف: به مناسبت روز پرستار محمد آزاد فرماندار این شهرستان به همراه مسئولین از بیمارستان امام سجاد رامسر و دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا رامسر بازدید و با اهدای شاخه گل روز پرستار را به این قشر زحمتکش جامعه تبریک گفتند. فرماندار رامسر در جمع پرستاران گفت: بدون تردید شغل شریف […]

رامسر – خبرنگار حرف: به مناسبت روز پرستار محمد آزاد فرماندار این شهرستان به همراه مسئولین از بیمارستان امام سجاد رامسر و دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا رامسر بازدید و با اهدای شاخه گل روز پرستار را به این قشر زحمتکش جامعه تبریک گفتند. فرماندار رامسر در جمع پرستاران گفت: بدون تردید شغل شریف و مقدس پرستاری ترجمان نوع دوستی و خدمتی بزرگ درجهت کاهش آلام و حرکت در مسیر زندگی دوباره است.

وی با بیان اینکه به راستی که واژه ها قاصر از قدرشناسی عزیزانی است که متعهدانه و مسئولانه در جهت ایفای رسالت خطیرخود تلاش مجدانه دارند، گفت: باید قدرشناس تلاش های مانای سفیران آرامش و بهروزی در جامعه بود.

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا رامسر نیز در این دیدار اظهار کرد: رشته پرستاری یک رشته حرفه ای و علمی است که در کنار کار اخلاقی و ایثارگری غیر قابل وصف است و جایگاه خود را در جهان در سطوح مختلف دارد.

عباس شمسعلی نیا تصریح کرد: بالا رفتن درجه باید همراه با مراقبت های خوب از بیمار باشد تا به سهم خودمان در این دانشکده دانشجویانی را بپرورانیم تا مراقبت های اخلاقی و حرفه ای از بیمار به عمل بیاورند.

وی افزود: به عنوان یک پرستار و معلم مشغول فعالیت هستم و سال های زیادی در بیمارستان کار کردم و با مشکلاتی که یک پرستار با آن روبه رو هست را لمس کرده ام و پرستارها باید بتوانند از لحاظ جایگاه شغلی و صنفی به حق واقعی خود برسند و همه ما در رسیدن پرستاران به خواسته شان نقش داریم و باید از حقوق صنفی آنان دفاع کنیم.

دکتر شمسعلی نیا با بیان اینکه هیچ پرستاری بخاطر مسائل صنفی مراقبت از بیمار را کنار نگذاشته است، گفت: پرستاران در هر حال مراقبت را به عمل می آورند و دانشجویان پرستاری آینده پرستاران هستند و به این شکل آنها را تربیت می کنیم که استقامت و صبوری را از حضرت زینب(س) که به عنوان اسوه واقعی است بیاموزند.

مسئولان رامسر از دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا، بخش دیالیز و icu بیمارستان امام سجاد با تبریک به پرستاران و دلجویی از بیماران پرداختند.