ایران رتبه اول جراحی زیبایی دنیا نیست

به دلیل غالب بودن فضای مدلینگ در کشورهای پیشرفته درصد بالایی از جراحی‌های زیبایی مربوط به لیپوساکشن، ابدومینوپلاستی، ماستوپکسی، پروتز، جراحی پلک و بینی است.

به دلیل غالب بودن فضای مدلینگ در کشورهای پیشرفته درصد بالایی از جراحی‌های زیبایی مربوط به لیپوساکشن، ابدومینوپلاستی، ماستوپکسی، پروتز، جراحی پلک و بینی است.
2735018