ایجاد ۵۸۰ فرصت شغلی برای مددجویان آملی

حرف آنلاین۵۸۰ نفر از مددجویان تحت حمایت و افراد نیازمند در آمل تا پایان آذرماه از تسهیلات اشتغال بهره مند شدند. رئیس کمیته امداد آمل گفت: ۵۶۹ فقره تسهیلات اشتغال به ارزش ۲۰۴ میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان ۱۰ ماهه سال جاری برای ۵۸۰ نفر از مددجویان تحت حمایت و افراد نیازمند پرداخت شد. حبیب […]

حرف آنلاین۵۸۰ نفر از مددجویان تحت حمایت و افراد نیازمند در آمل تا پایان آذرماه از تسهیلات اشتغال بهره مند شدند.

رئیس کمیته امداد آمل گفت: ۵۶۹ فقره تسهیلات اشتغال به ارزش ۲۰۴ میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان ۱۰ ماهه سال جاری برای ۵۸۰ نفر از مددجویان تحت حمایت و افراد نیازمند پرداخت شد.

حبیب الله قلیپور افزود: امسال این نهاد با تخصیص مبلغ ۳۱ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های خوداشتغالی در این شهرستان در نظر دارد تعداد ۶۵۰ فرصت شغلی جهت خانواده‌های تحت حمایت ایجاد کند.

رئیس کمیته امداد آمل تصریح کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۶۰ فقره کاریابی برای خانواده‌های تحت حمایت این نهاد ایجاد شد که در این راستا با ارائه آموزش‌های کسب و کار، کارآفرینی و فنی و حرفه‌ای پس از شناسایی افراد مستعد از طریق روش‌های هدایت شغلی و مساعدت‌های فنی و شغلی راهبران اشتغال نسبت به توانمندسازی نیازمندان اقدام می شود.

قلیپور بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون بذای ۵۲۶ مددجو آموزش اشتغال ارائه شد که شامل آموزش مقدماتی، مهارتی و پایدارسازی مشاغل بوده است./صداوسیما