الحاق ۶۸ هزار متر زمین به طرح نهضت ملی مسکن در مازندران

حرف آنلاین: مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران از الحاق ۶/۸ هکتار از اراضی واقع در حریم شهرهای استان به محدوده شهر و تصویب این موضوع در جلسه شورای برنامه ریزی استان خبر داد.

سید محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران در همین رابطه با اشاره به ابلاغ قانون نهضت ملی مسکن گفت پس از دستور اکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور و تسریع در امور ساخت و آغاز عملیات اجرائی و نیاز مبرم به زمین و همچنین ظرفیت های قانونی موجود در شهرهای استان اراضی مستعد در کلیه شهرهای استان شناسائی شد.

وی افزود به منظور ضرورت تولید مسکن و تامین واحد مسکونی جهت استفاده جوانان و افراد واجد شرایط آنچه که لازم بوده در زمینه تامین زمین و الحاق به شهرهای استان در نشست های تخصصی با حضور استاندار بررسی و در نهایت به جلسه کارگروه و شورای برنامه ریزی استان احاله و با الحاق ۶۸۲۳۴ مترمربع هکتار به شهرهای استان موافقت شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران تاکید کرد طرح تفکیکی شهرهای استان با توجه به الگوی بومی منطقه و در جهت بهبود کیفیت زندگی ساکنین و مطابق با کلیه ضوابط و سرانه های شهرسازی توسط مهندسین مشاور تهیه و اجرا خواهد شد.

نظری خاطر نشان ساخت در کلیه شهرهای استان اراضی مستعد کاربری مسکونی یا در محدوده شهرها شناسایی و تفکیک و یا از طریق الحاق به محدوده شهرها جهت بارگزاری واحدهای مسکونی تامین و برنامه ریزی شده است.

وی در خاتمه یاداور شد: مهدشت ساری ۳۴۰۵۲ مترمربع و امام زاده عبدالله آمل ۱۸ هزار مترمربع در دست اقدام می باشد که انشاء اله به زودی پس از طی مراحل قانونی به محدوده شهرهای استان جهت طرح نهضت ملی مسکن الحاق خواهد شد.