افزایش 2 برابری کشت سویا در گلوگاه

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه از افزایش دو برابری سطح زیر کشت سویا در این شهرستان امسال4 در مقایسه با سال گذشته خبر داد. غلامرضا قنبری با اشاره به کشت 660 هکتاری سویا در سال جاری در شهرستان گلوگاه، گفت: سطح زیرکشت این محصول امسال در این شهرستان در مقایسه با سال گذشته رشد دو برابری […]

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه از افزایش دو برابری سطح زیر کشت سویا در این شهرستان امسال4 در مقایسه با سال گذشته خبر داد. غلامرضا قنبری با اشاره به کشت 660 هکتاری سویا در سال جاری در شهرستان گلوگاه، گفت: سطح زیرکشت این محصول امسال در این شهرستان در مقایسه با سال گذشته رشد دو برابری داشته است. وی با اشاره به سطح سبز 600 هکتاری سویا، افزود: 150 هکتار از این سطوح، به‌صورت کشت بهاره و 450 هکتار کشت تابستانه است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه بیان کرد: 40 تن انواع بذور گواهی‌شده و مادری شامل، آرین، تپور، کاسپین و ساری توزیع شد.

این مسئول گفت: سطح سبز این محصول در سال گذشته 350 هکتار بود که با توجه به تولید 514 تنی آن، میانگین عملکرد یک هزار و 468 کیلوگرم رسید. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه اظهار کرد: سويا در این شهرستان به‌عنوان كشت دوم پس از برداشت محصولات پایيزه انجام و برداشت آن‌هم از آبان ماه آغاز مي‌شود.