افزایش ۲ برابری کشت سویا در گلوگاه

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه از افزایش دو برابری سطح زیر کشت سویا در این شهرستان امسال۴ در مقایسه با سال گذشته خبر داد. غلامرضا قنبری با اشاره به کشت ۶۶۰ هکتاری سویا در سال جاری در شهرستان گلوگاه، گفت: سطح زیرکشت این محصول امسال در این شهرستان در مقایسه با سال گذشته رشد دو برابری […]

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه از افزایش دو برابری سطح زیر کشت سویا در این شهرستان امسال۴ در مقایسه با سال گذشته خبر داد. غلامرضا قنبری با اشاره به کشت ۶۶۰ هکتاری سویا در سال جاری در شهرستان گلوگاه، گفت: سطح زیرکشت این محصول امسال در این شهرستان در مقایسه با سال گذشته رشد دو برابری داشته است. وی با اشاره به سطح سبز ۶۰۰ هکتاری سویا، افزود: ۱۵۰ هکتار از این سطوح، به‌صورت کشت بهاره و ۴۵۰ هکتار کشت تابستانه است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه بیان کرد: ۴۰ تن انواع بذور گواهی‌شده و مادری شامل، آرین، تپور، کاسپین و ساری توزیع شد.

این مسئول گفت: سطح سبز این محصول در سال گذشته ۳۵۰ هکتار بود که با توجه به تولید ۵۱۴ تنی آن، میانگین عملکرد یک هزار و ۴۶۸ کیلوگرم رسید. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه اظهار کرد: سویا در این شهرستان به‌عنوان کشت دوم پس از برداشت محصولات پاییزه انجام و برداشت آن‌هم از آبان ماه آغاز می‌شود.