اعضای جدید شورای هماهنگی روابط عمومی استان مازندران انتخاب شدند

حرف آنلاین: در نشست مدیران روابط‌عمومی‌های استان مازندران با محوریت «انتخابات شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های مازندران»، اعضای جدید شورای هماهنگی روابط عمومی استان مازندران انتخاب شدند.

در این نشست که بعدازظهر امروز یکشنبه اول خرداد ۱۴۰۱ در بهشهر برگزار شد، مجید عرب مدیر روابط عمومی اداره کل بازرسی استان با ۴۱رای، حسن شیرزاد مدیر روابط عمومی تأمین اجتماعی استان ۴۰رای ،احمد گلچوب فیروزجایی مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با۳۳رای ، حسین سعادت فرمدیر روابط عمومی پزشکی قانونی استان با ۳۰ رای، سید حسین مهدوی فر مدیرروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان با۲۹رای، حسین یحیی زاده مدیر روابط عمومی دانشگاه مازندران با ۲۸ رای و حسین بهرامی مدیر روابط عمومی شهرداری هچیرود با ۲۸رأی به عنوان عضو اصلی و حسین برزگر مدیر روابط عمومی پیام نور مازندران با ۲۶ رای و سید ابوذر حسینی مدیر روابط عمومی بنیاد مسکن استان با ۲۶رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.در این دوره از انتخابات ۳۳ نفر کاندیدا شده بودند.

شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های استان بر اساس تبصره ماده ۵ تصویب‌ هیأت وزیران با موضوع «نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط‌عمومی‌های استان» تشکیل می‌شود.