مدیر طرح های آب رسانی شرکت آب منطقه‌ای مازندران خبر داد؛

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب سد البرز

مدیر طرح های آب رسانی شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلام این خبر از نصب یک شیر فلکه به ابعاد ۱۲۰۰ میلی متری در کمربندی بابل خبر داد.

حرف آنلاین: محمدطاهر بابازاده گفت:  با نصب این شیرفلکه به ابعاد ۱۲۰۰ میلی متری خطوط انتقال آب به مخازن بابل و بابلسر تکمیل می شود و باتوجه به اینکه از مردادماه سال گذشته تصفیه خانه با ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر برثانیه وارد مدار بهره برداری شده است می توان از این سامانه انتقال برای آبرسانی به شهرستان های بابل و بابلسر استفاده کرد.

بابازاده ادامه داد: امیدواریم در آینده نزدیک خط انتقال و مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی شمال بابل از طریق تصفیه خانه آبرسانی شده و طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف در این فاز تکمیل گردد.

مدیر طرح های آب رسانی شرکت آب منطقه ای مازندران افزود: برای نصب این شیر نیاز به قطع موقت جریان آب سد البرز در محل انشعاب مخزن ۲۵ هزار متر مکعبی بابل بود که با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب استان قطع جریان آب از روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه آغاز شد که با تلاش شبانه روزی همکاران در شرکت آب منطقه ای مازندران و عوامل پیمانکار و مشاور نیمه شب گذشته شاهد برقراری جریان آب بودیم.