مدیرعامل آبفا مازندران خبر داد؛

اجرای طرح جمع آوری فاضلاب در روستای موزی بن ساری

مدیرعامل آبفا مازندران گفت: با اجرای پروژه طرح فاضلاب روستای «موزی بن » ساری ۱۲۰ خانوار این روستا از مزایای آن برخوردار خواهند شد.

طرح فاضلاب روستای موزی بن ساری با پیش‌بینی اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در حال اجرایی شدن است.

به گفته بهزاد برارزاده مدیرعامل آبفا مازندران ، عملیات اجرایی فاضلاب روستای موزی بن با احداث یک باب ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۴ لیتر در ثانیه آغاز شده است.

وی در ادامه افزود: به منظور اجرای کامل این طرح اقدام به احداث شبکه جمع آوری ثقلی فاضلاب به طول ۱۷۰۰ متر و قطر ۲۰۰ میلیمتر و ۱۵۰۰ متر تحت فشار به قطر ۱۱۰ میلیمتر شد تا از این طریق بخشی از مشکلات زیست محیطی مردم این روستا رفع شود.

وی از برخورداری ۱۲۰ خانوار از جمعیت این روستا در صورت بهره‌برداری به موقع این طرح خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰متر لوله گذاری و نصب دو دستگاه منهول اجراء شد که امیدواریم در صورت ایجاد شرایط مناسب این طرح به سرعت اجرا شود و مردم از مزایای آن استفاده کنند.

مدیرعامل آبفا مازندران گفت: طرح شبکه جمع آوری فاضلاب روستای موزی بن شهرستان ساری به منظور ارتقای سطح بهداشت عمومی ،حفظ منابع آب و محیط زیست از آلودگی و بازچرخانی پساب تصفیه شده در مصارف کشاورزی شروع شده است.

موزی بن روستایی در دهستان رودپی جنوبی شهرستان ساری واقع شده که فاصله این روستا با شهر و مرکز شهر ساری به ترتیب حدود ۵ و ۸ کیلومتر است. از آنجایی که مازندران نیز جز استان‌هایی است که خشکسالی بخش کشاورزی آن را تحدید می‌کند اما می‌توان با کاربرد راهکارهایی همچون تصفیه فاضلاب و استفاده از آن در بخش کشاورزی بهره برد و همچنین از این طریق در واقع با تصفیه فاضلاب از آلودگی آب‌های زیرزمینی و محیط زیست جلوگیری خواهد شد.