اتمام طرح آبرسانی مته کلا لولاک سوادکوه /مخزن ۲۵ هزار متر مکعبی قائمشهر به بهره برداری می رسد

طرح آبرسانی مته کلا لولاک سواد کوه و مخزن ۲۵ هزار مترمکعبی قائمشهر بهره برداری می شود.

به گزارش حرف آنلاین؛ مهندس بهزاد برارزاده مدیرعامل آبفا مازندران گفت : پروژه بهره برداری مخزن ۲۵ هزار متر مکعبی قائمشهر با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال و قابلیت و ظرفیت استفاده ۲۰ هزار خانوار ، ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود : این پروژه شامل لوله گذاری به طول ۱۶۳ متر در قطرهای ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ میلیمتری، نصب دو شیر فلکه، جا به جایی خط انتقال ۲۱۰ متری، نصب پمپ، رفع نشتی مخزن در ۵۰ نقطه انجام شده و با تخریب بتن و کاشت میله گرد جهت تقویت در کف مخزن به زودی به بهره برداری می رسد.

همچنین حمیدرضا خدابخش پور معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا مازندران خبرداد : پروژه طرح آبرسانی مته کلا لولاک سواد کوه با عملیات لوله گذاری خط انتقال ۱۱۰۰ متر، احداث مخزن ۳۰۰ متر مکعب و لوله گذاری شبکه توزیع به طول ۴۶۰۰ متر به اتمام رسیده است.

وی با اعلام اینکه اعتبار این طرح ۱۳ میلیارد ریال بوده و با نصب پمپ و اتصالات این طرح به بهره برداری می رسد؛ اذعان داشت : روستاهای مته کلا، لولاک،سنگنیشت و پاشاکلا از این طرح بهره مند خواهند شد.