آموزش 4000 نفر از اقشار آسیب پذیر توسط فنی و حرفه ای مازندران

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران از آموزش چهارهزار نفر از اقشار آسیب پذیر استان توسط این نهاد در سال جاری خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین، سید حسین درویش با بیان اینکه این تعداد آموزش  به این قشر توسط فنی و حرفه ای مازندران در 9 ماهه امسال صورت گرفته است، افزود: فنی و حرفه ای مازندران آموزش مهارتی را در قالب 19 گروه هدفگذاری کرده است.

وی با بیان اینکه جهت خدمات رسانی به اقشار محروم و آسیب پذیر توافق هایی را با نهادهای مرتبط انجام دادیم، اظهار داشت: یکی از اهداف این آموزش ها کاهش آسیب های اجتماعی و توانمندسازی اینگونه افراد است.

به گفته وی، اشتغال پایدار از اهداف دیگر برای آموزش های مهارتی در میان اقشار آسب پذیر است.

درویشی درباره جزئیات افراد آموزش دیده هم گفت:  867 نفر معتاد بهبود یافته ، 2107 نفر زندانی ، 600 نفر ساکن در سکونتگاههای غیر رسمی ، 412 نفر از زنان سرپرست خانوار و نهایتا 129 نفر معلول تحت پوشش بهزیستی از خدمات آموزش مهارتی بهره مند شدند.

وی آموزش های مهارتی را موجب کاهش مشاغل کاذب و غیرپایدار دانست و تصریح کرد: بازگشت افراد آموزش دیده به جرم و آسیب های اجتماعی با آموزش های مهارتی کاهش می یابد.