آغاز فرایند یازدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم

حرف آنلاین: فرایندیازدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم در مدارس مازندران هم کلید خورد. معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به برگزاری جشنواره نوجوان سالم، با هدف ترویج شیوه‌های زندگی سالم و پیشگیری از رفتار‌های پرخطر، هرساله در دوره‌های مختلف تحصیلی مدارس کشور گفت: فرایند این جشنواره، در سه بخش خلاقیت‌های دانش […]

حرف آنلاین: فرایندیازدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم در مدارس مازندران هم کلید خورد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به برگزاری جشنواره نوجوان سالم، با هدف ترویج شیوه‌های زندگی سالم و پیشگیری از رفتار‌های پرخطر، هرساله در دوره‌های مختلف تحصیلی مدارس کشور گفت: فرایند این جشنواره، در سه بخش خلاقیت‌های دانش آموزی، ابتکارات مدرسه‌ای و ابتکارات جامعه محور امسال نیز آغاز شده است.

محمد شعبانی با بیان اینکه دانش آموزان، والدین و فرهنگیان می‌توانند آثار خود را در جشنواره ارائه کنند افزود: در بخش خلاقیت‌های دانش آموزی، دانش آموزان در قالب رشته‌های نقاشی، عکس، فیلم کوتاه، مقاله، روزنامه دیواری، ایده پردازی، چندرسانه‌ای و انشاء و در بخش ابتکارات مدرسه‌ای نیز، فرهنگیان می‌توانند در زمینه‌ی شیوه‌های تدریس و آموزش پیشگیری، تولید محصولات و منابع آموزش و فرهنگی، همچنین ارائه طرح‌های ابتکاری در زمینه پیشگیری در مدرسه، آثار خود را ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش ابتکارات جامعه محور نیز، گروه‌های همیار دانش آموزی، از جمله کانون‌های یاریگران زندگی می‌توانند، آثار و دستاورد‌های خود را در زمینه‌های ایده پردازی و طراحی و تدوین راهکارها، تدوین نیمرخ محلی، حمایت جویی و طراحی و اجرای پروژه‌های کوچک، مستندسازی و تدوین درس آموخته‌ها ارائه نمایند.

شعبانی گفت:کارشناسان شهرستان‌ها و مناطق بعد از داوری اصل آثار، رتبه‌های برتر را همراه فرم داوری در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ بهمن به دبیرخانه استانی جشنواره (اداره کل آموزش و پرورش) ارسال کنند تا فرایند داوری در استان نیز صورت گیرد./صداوسیما