آغاز تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری از ۷ خرداد

بر اساس جدول زمان بندی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اسامی نهایی داوطلبان انتخابات در روزهای ۵ و ۶ خرداد اعلام و تبلیغات هم از روز هفتم خرداد آغاز می‌شود. وزارت کشور جدول زمان بندی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را به شرح زیر اعلام کرد: تشکیل هیئت‌های اجرایی توسط فرمانداری‌ها از تاریخ ۲۱ /۲ تا ۲۳ […]


بر اساس جدول زمان بندی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اسامی نهایی داوطلبان انتخابات در روزهای ۵ و ۶ خرداد اعلام و تبلیغات هم از روز هفتم خرداد آغاز می‌شود.

وزارت کشور جدول زمان بندی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را به شرح زیر اعلام کرد:

تشکیل هیئت‌های اجرایی توسط فرمانداری‌ها از تاریخ ۲۱ /۲ تا ۲۳ /۲

ثبت نام داوطلبان ۲۱ /۲ تا ۲۵ /۲

رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان از ۲۶ /۲ تا ۳۰ /۲

تمدید مهلت رسیدگی به صلاح داوطلبان توسط شورای نگهبان ۳۱ /۲ تا ۴ /۳

انتشار اسامی داوطلبان توسط وزارت کشور ۵ /۳ تا ۶ /۳

تبلیغات انتخابات ۷ /۳ تا ۲۶ /۳

ممنوعیت تبلیغات ۲۷ /۳ اخذ رای ۲۸ /۳

انجام مرحله دوم (در صورت نیاز) در تاریخ ۴ /۴