آئین بدرقه خبرنگاران اعزامی مازندران به پیاده‌ روی اربعین

با حمایت استانداری مازندران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران تعدادی از خبرنگاران استان مازندران از طریق قطار عازم پیاده روی اربعین شدند.