حرف آنلاین: مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مازندران گفت: سیل را در دشت و رانش را در جاده ها داشتیم و ورود گردشگران شرایط مدیریت بحران را بسیار سخت کرد اما با وجود همه این سختی ها، مازندران در رتبه نخست اقامت گردشگران قرار دارد.
علی شیرازی  در ستاد اجرایی تسهیلات سفر استان افزود: ورود گردشگران و مسافران به مرکز اقامتی و گردشگری و واحدهای بومگردی به گونه ای است که جای خالی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه کاهش تصادفات منجر به فوت و جرح را در استان شاهد هستیم، تصریح کرد: سهم هر دستگاه در بروز تصادف ارزیابی می شود و بر اساس سهم خود باید پاسخگو باشند و وزارت کشور در این زمینه مطالبه گری می کند.