image_2018_05_11-19_09_07_711_c3N

خدمتی دیگر از شورای اسلامی شهر وشهرداری آمل در زمینه ورزش شهری با حضور وزیر ورزش رقم خورد.

 

*توجه ویژه شهرداری آمل به فراهم کردن زیرساخت های ورزش محلات

 

با حضور سلطانی فر وزیرورزش وجوانان، استاندارمازندران، مدیرکل ورزش وجوانان مازندران، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی وفرماندارآمل ساخت سالن چندمنظوره ورزشی در محله پایین بازار آمل(جنب مسجد هدایت) آغازشد.

اعتبار ساخت این سالن ورزشی چنده منظوره با پیگیری های دکتریوسفیان ملا و اهتمام جدی وهمراهی شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل تامین شده و قرار است انشاله تا دهه فجر امسال ساخته وتحویل شهروندان محترم منطقه پایین بازار شود.

 

*‍استقبال متفاوت روابط عمومی های شهرداری آمل از هفته روابط عمومی

 

در آستانه گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی، مدیران روابط عمومی شورای اسلامی شهر، شهرداری آمل، مناطق و سازمان های وابسته شهرداری آمل پس از برگزاری نشست بررسی عملکرد حوزه فعالیتی، در یک اقدام نمادین و ارزشمند، بخشی از زباله های رهاشده از سوی شهروندان در منطقه جنگلی بلیران جمع آوری کردند.