01

به گزارش حرف: رئیس  شورای اسلامی شهر پل سفید طی مصاحبه ای بیان کرد حسن یحیی پور به عنوان شهردار پل سفید  به استانداری معرفی گردیده است.

مهرعلی قدیری با اشاره به اینکه داشتن سابقه مدیریتی موفق حداقل ۵ سال در شهرداری هم تراز یابالاتر از پل سفید در دستور کار انتخاب شهردار مرکز شهرستان سوادکوه  بوده افزود:یحیی پورشهردارسابق دابودشت وایزدشهر  به استانداری معرفی شده  تا اقدامات قانونی برای انتخاب نهایی صورت پذیرد.

وی افزود: امیدواریم باهمدلی و همکاری یکدیگر بتوانیم خدمات درخور شان مردم شهر پل سفید ارائه دهیم.