مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از برگزاری کمیته پایایی توزیع برق برای نخستین بار در شمال کشور خبر داد و گفت: مطالبات شرکت توزیع برق مازندران از ۱۶۹ میلیارد به ۱۶۲ میلیارد تومان رسید.
به گزارش حرف، قاسم شهابی اظهار کرد: مطالبات شرکت توزیع برق مازندران از ۱۶۹ میلیارد به ۱۶۲ میلیارد تومان رسید که از طریق استاد خزانه و تهاتر در حال پیگیری است.
وی با اشاره به آماده‌باش نیروهای شرکت توزیع برق مازندران، افزود: همچنین انبارهای بحران را تجهیز کردیم تا در صورت بروز حادثه با مشکلی مواجه نشویم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اشاره اینکه بازسازی خطوط شبکه در قالب مانور بزرگ شرکت توزیع درحال انجام است، گفت: تمامی اقدامات با این هدف انجام می‌شود تا در فصل گرم با مشکلات قطعی و خاموشی مواجه نشویم.
به گزارش فارس، شهابی با اشاره به برگزاری کمیته پایایی برای نخستین بار در شمال کشور، خاطرنشان کرد: این کمیته روز دوشنبه با حضور معاون شرکت توزیع کشور برگزار و در آن درباره پایداری شبکه برق در تابستان و زمستان بحث و بررسی می‌شود