4

یک دوره کارگاه آموزشی مدیریت استرس به منظور مقابله با شرایط و فشارهای روحی و روانی در سالن اجتماعات آبفار مازندران برگزار شد.

به گزارش حرف آنلاین؛ کارگاه آموزشی مدیریت استرس از سری دوره های شغلی اختصاصی نظام جامع آموزش با حضور مدیر عامل،تمامی مدیران ستادی و مدیران امور آبفار شهرستانها برگزار شد.

گفتنی است این کارگاه آموزشی در راستای کاهش استرس و آشنایی با شیوه های رویارویی با فشارهای روحی و روانی در شرایط حساس تشکیل شد و استقبال خوب شرکت کنندگان را در پی داشت