جلسه پدافند غیرعامل سد آزارود با موضوع بررسی مطالعات امکان سنجی و طراحی مفهومی در آب منطقه ای مازندران برگزار شد. در این جلسه فقهی مدیر مطالعات سد آزارود با اشاره به اهداف این طرح مهم در تأمین آب شرب منطقه سلمانشهر تا تنکابن و همچنین نقش آن در جلوگیری از خسارات سیل به ویژگی های این سد از جمله قدرت بالای تنظیم آن در زمینه شرب، کشاورزی و زیست محیطی پرداخت و گفت: گنجایش مخزن این سد حدود ۲۰ میلیون متر مکعب برآورد شده است، اما این سد قادر است حدود ۳۰ میلیون متر مکعب آب را جهت شرب در اختیار شهروندان و ۲۶ میلیون متر مکعب آب را در اختیار بخش کشاورزی به ویژه باغات منطقه، ۱۷ میلیون متر مکعب آب را برای نیاز زیست محیطی تنظیم می کند.

وی با اشاره به روند پیشرفت مطالعات مرحله اول این طرح گفت: به موازات مطالعات مرحله اول بحث مطالعات پدافند غیرعامل در زمینه امکان سنجی و طراحی مفهومی و پایه مد نظر قرار گرفت که گزارش میان کار آن امروز ارائه می شود.

در ادامه مشاور طرح گزارش خود را در ۳ بخش امکان سنجی، طراحی مفهومی و پایه؛ ارائه و اعضا دیدگاه های خود را در زمینه گزارش ارائه شده مطرح کردند و مقرر شد مشاور نسبت به تکمیل گزارش و رفع نواقص آن با توجه به نقطه نظرات و پیشنهادهای اعضا اقدام و نتایج آن را به دفتر فنی ارائه دهند تا در جلسه بعدی از سوی اعضا مورد بررسی قرار گیرد