20180515_110142

هیات روسی به سرپرستی معاون استانداری ولگاگرادکشورهمسایه روسیه از واحدهای صنایع شیلاتی استان مازندران در شهرک صنعتی میرود شهرستان بابلسر، شرکت پاک ثمرمیرود،شرکت خوراک آبزیان بهدانه شمال،قوطی سازی مازندونیزشرکت فرآورده های تلاجی بازدید کردند.

به گزارش حرف آنلاین، دراین بازدید که خیریانپور معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری،اسدفرماندار این هیات راهمراهی می کردند، مهندس محمدزاده سرپرست شیلات مازندران ضمن تشریح ظرفیت های شیلاتی استان گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ واحد شیلاتی فعالند که علاوه برتامین بخشی از نیازهای  استان، محصولات شیلاتی را به خارج از کشور صادر می کنند.

وی در ادامه با اشاره به همکاری شیلاتی ایران و روسیه افزود: سال گذشته یک محموله ۲۰ تنی ماهی خاویاری پرورشی توسط شرکت پاک ثمرمیرود به کشور روسیه صادرشده که ارزآوری خوبی داشته و براساس بررسی بعمل آمده محموله دیگری در آینده نزدیک به این کشور ارسال خواهدشد.

سرپرست شیلات مازندران با بیان اینکه فرصت های سرمایه گذاری شیلاتی خوبی برای همکاری شیلاتی دو کشور وجود دارد، این گونه بازدید ها را زمینه مناسبی برای شناخت بیشتر توانمندی های شیلاتی دانسته و آمادگی شیلات رابرای توسعه همکاریهای شیلاتی فیمابین اعلام کرد.