42 کتابخانه میزبان دوستداران کتاب

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران از برگزاری طرح کتابخانه‌گردی در ۴۲ کتابخانه عمومی مازندران به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی خبر داد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران از برگزاری طرح کتابخانه‌گردی در ۴۲ کتابخانه عمومی مازندران به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی خبر داد.