گلایه استاندار از بی توجهی به پژوهش ها و مطالعات

کشاورزی|استاندار مازندران در جمع تشکل‌های بخش کشاورزی استان ضمن تاکید بر توسعه همه جانبه این حوزه، از بی‌توجهی نهادها و ادارات به مطالعات و پژو‌هش‌های صورت گرفته گلایه کرد.

کشاورزی|استاندار مازندران در جمع تشکل‌های بخش کشاورزی استان ضمن تاکید بر توسعه همه جانبه این حوزه، از بی‌توجهی نهادها و ادارات به مطالعات و پژو‌هش‌های صورت گرفته گلایه کرد.