کیوان مرادیان؛ ضرورت اتخاذ تدبیر برای توانمندسازی بانک‌های مازندران

حرف آنلاین: کیوان مرادیان دبیر مجمع نمایندگان مازندران گفت: باتوجه به گردش مالی پایین بانک‌های مازندران انتظار ما تدبیری برای کسب توانمندی برای ارائه تسهیلات بیشتر به واحدهای تولیدی است.

کیوان مرادیان در نشست وزیر اقتصاد و دارایی با مجمع نمایندگان و فعالان اقتصادی مازندران گفت: واقعیت این است که دغدغه‌های بسیاری وجود دارد اما در جلسات اینگونه نمیتوان همه مسائل را بیان کرد.

وی افزود: موانع به‌صورت کلی بیان شد اما جزیی خیر و این نتیجه نمی‌دهد، سهم مازندران در حوزه اقتصادی دولت کم است.

مرادیان خاطرنشان کرد: استاندار مازندران به گردش مالی بانک‌های استان اشاره کردند انتظار ما تدبیر است، تا بانک‌های ما توانمندی بیشتری را در بخش ارائه تسهیلات با واحدهای تولیدی کسب کنند.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران گفت: در بحث آب واقعا چالش داریم، انتظارمان سرمایه گذاری در ماده ۵۶ است، مجمع نمایندگان مصوباتی را برای برنامه هفتم درنظر گرفته است لازمه اش ویژه دیدن شمال کشور است؛ امیدواریم با حمایت دولت در بخش اقتصادی شاهد اقدامات موثری باشیم.