چهار پرونده یک کشتارگاه متخلف در ساری رسیدگی شد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مدیرعامل یک کشتارگاه به پرداخت بیش از ۲۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی برای عرضه خارج از شبکه محکوم شد.

به گزارش حرف آنلاین ؛محمدعلی اسفنانی گفت: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی ساری به تخلف یک کشتارگاه برای عرضه خارج از شبکه ۳۲ هزار کیلوگرم مرغ به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال ر قالب چهار پرونده رسیدگی کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این شعبه پس از بررسی و مدارک موجود در پرونده کشتارگاه متخلف و استعلام جهاد کشاورزی، علاوه بر الزام بر عرضه در شبکه، مدیرعامل شرکت را جمعا در چهار پرونده به پرداخت ۲۰۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته اسفنانی، با درخواست مدیرعامل هر چهار پرونده در شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی مازندران بررسی شد و شعبه با توجه به ارائه نکردن مدارک مستند، حکم شعبه بدوی را تائید کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با گزارش جهاد کشاورزی پیرامون تخلف یک کشتارگاه برای عرضه نکردن ۳۲ هزار کیلوگرم مرغ در میدان بهمن تهران در چهار مرحله، پرونده های این تخلف برای بررسی به تعزیرات حکومتی ساری ارسال شد.