«ویلموتس» دومین مربی گران مراکش

مارک ویلموتس با قرارداد سالانه ۵۰۰ هزار یورو با تیم راجا کازابلانکا، دومین مربی گران قیمت لیگ مراکش است. مارک ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران هفته گذشته به عنوان سرمربی جدید تیم راجا کازابلانکا مراکش انتخاب شد و کارش را در این تیم آغاز کرد. قرارداد ویلموتس در این تیم، ماهانه ۴۰ هزار […]

مارک ویلموتس با قرارداد سالانه ۵۰۰ هزار یورو با تیم راجا کازابلانکا، دومین مربی گران قیمت لیگ مراکش است.

مارک ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران هفته گذشته به عنوان سرمربی جدید تیم راجا کازابلانکا مراکش انتخاب شد و کارش را در این تیم آغاز کرد.

قرارداد ویلموتس در این تیم، ماهانه ۴۰ هزار یورو است که مجموع آن سالانه حدود ۵۰۰ هزار یورو می‌شود.

Maghrib Foot یکی از رسانه‌های مراکشی اعلام کرد ویلموتس با این دستمزد، دومین مربی گران قیمت لیگ مراکش است.

به نوشته این رسانه، «فلورانت ایبنگه» سرمربی تیم برکان با قرارداد سالانه ۵۵۰ هزار یورو گران‌ترین مربی است و بعد از او مارک ویلموتس با ۵۰۰ هزار یورو قرار داد دارد. «ولید رگراگی» سرمربی تیم الوداد که سابقه حضور در تیم الدحیل قطر را هم دارد با ۴۰۰ هزار یورو در رده سوم است.