ولی الله فرزانه خواستار حمایت وزارت اقتصاد از سرمایه‌گذاری در استان‌های شمالی شد

حرف آنلاین: نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل کارگروهی برای در جهت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ سودده در استان‌های شمالی از وزیر اقتصاد و دارایی شد.

ولی الله فرزانه در جلسه مجمع نمایندگان استان‌های شمالی با وزیر اقتصاد و دارایی، خواستار تشکیل کارگروهی برای پیگیری منابع مالی برای پروژه‌های بزرگ در استان‌های شمالی شد و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ سودده در استان‌های شمالی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه استان‌های شمالی دارای سند آمایش و پروژه‌های مشترکی هستند، افزود: پیگیری این سند و همچنین ایجاد سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها ضرورت دارد که بنده خودم در این زمینه حمایت خواهم کرد.

فرزانه خطاب به خاندوزی، خاطرنشان کرد: مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها و در کشور در اختیار شماست، شما میتوانید به سرمایه‌گذاری در استان‌هایی که در این حوزه عقب هستند اقدام کنید.

لزوم واگذاری تسهیلات خرد به مشتریان

نماینده مردم نور و محمودآباد همچنین تصریح کرد: برخی از سرفصل‌ها در اختیار روسای بانک‌ها است ولی آن‌ها نیز از روند اعطای تسهیلات خرد گله‌مند هستند چرا که سامانه‌ای شده و امکان دخل و تصرف در آن وجود دارد، در این خصوص اگر کمی دستشان را باز بگذارید خوب است.

این مسئول گفت: استفاده ظرفیت نیروی انسانی انسان‌های شمالی در سطح ملی به‌ویژه در بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت اقتصاد نیز کمک کننده است، در کل کشور استعدادهای و نیروهای انسانی استان‌های شمالی زبانزد است که میتوان از آن‌ها بهره گرفت.