دکتر گویا: واردات واکسن ادامه خواهد داشت

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت گفت: هم‌اکنون نوبت اول و دوم دریافت واکسن در کشور ایران انجام شده و به زودی طی دو هفته آینده از چند منبع دیگر نیز واکسن دریافت می‌شود. محمد مهدی گویا با اشاره به واکسن وارد شده به کشور اظهار کرد: در حال حاضر واکسن وارد شده به […]

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت گفت: هم‌اکنون نوبت اول و دوم دریافت واکسن در کشور ایران انجام شده و به زودی طی دو هفته آینده از چند منبع دیگر نیز واکسن دریافت می‌شود.

محمد مهدی گویا با اشاره به واکسن وارد شده به کشور اظهار کرد: در حال حاضر واکسن وارد شده به کشور مختص به گروه خاصی از کادر بهداشت و درمان است و مشمول افرادی است که در بخش آی سی یو کار می‌کنند و به طور مستقیم با افراد بیمار در ارتباط هستند.وی افزود: کادر درمانی که به طور مستقیم با بیمار در ارتباط هستند واکسینه شده و یا می‌شوند و سپس به تدریج گروه‌های پرخطر و افرادی که در معرض خطر بیشتری هستند در الویت قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: مسئله واکسینه شدن سریع در برخی کشورها به این علت است که این کشورها خود تولیدکننده واکسن هستند. این مسئول با اشاره به تصمیمات ناگهانی در راستای بازگشایی مدارس و یا راه‌ها عنوان کرد: برخی از تصمیمات در خصوص بازگشایی راه‌ها و مدارس توسط مسئولین کشوری و برخی تصمیمات که در اختیار استان و شهرستان‌ها قرار دارد طبق نظرات مسئولین استانی با توجه به شرایط موجود انجام می‌شود که تمامی این تصمیمات بر اساس شرایط موجود، کاملاً آگاهانه و با مشورت و نظرات مسئولین مربوطه است.

وی در خصوص تمایز میزان واکسن نیاز چهار میلیون واکسن در سال جاری با میزان زمان لازم برای تولید واکسن تصریح کرد: کشور ایران مانند سایر کشورها نسبت به میزان واکسنی که در اختیار قرار می‌گیرد، طبق سازمان دهی‌های انجام شده در شبکه گسترده بهداشت سراسر کشور واکسیناسیون را در الویت کار قرار داده است بنابراین ما از امکانات لازم، نیرو انسانی کافی و همکاری و مشارکت سازمان‌های دیگر برخوردار هستیم و در صورت نیاز می‌توانیم از تمام ظرفیت‌ها در اسرع وقت برای واکسیناسیون استفاده کنیم.گویا بیان کرد: هم‌اکنون نوبت اول و دوم دریافت واکسن در کشور ایران انجام شده و به زودی طی دو هفته آینده از چند منبع دیگر نیز واکسن دریافت می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های ورود واکسن کوکسید در ایران عنوان کرد: واکسن کوکسید یک واکسن فست لین و زیر نظر سازمان جهانی بهداشت سازمان ملل بوده و هیچ کشوری نمی‌تواند ایران را برای ورود این واکسن محدود کند. این مسئول در پایان با اشاره به تأثیر واکسن در ویروس جهش یافته کویید ۱۹ بیان کرد: هنوز ما از میزان مقاومت هیچیک از واکسن‌های دنیا در برابر ویروس جهش‌یافته اطلاعی نداریم. /مهر