نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – چهارشنبه ۱۱ خرداد – شماره ۳۳۹۰

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – چهارشنبه ۱۱ خرداد – شماره ۳۳۹۰       آنچه در این شماره می خوانید ……   گزارشی از نحوه سرایت و آشنایی با یک ویروس بدقیافه؛ آبله میمون غریبه نیست!  اواخر سال گذشته درست بعد از تزریق سومین دوز از واکسن کرونا بود که اوضاع بحرانی کرونایی […]

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – چهارشنبه ۱۱ خرداد – شماره ۳۳۹۰

 

 

 

آنچه در این شماره می خوانید ……

 

گزارشی از نحوه سرایت و آشنایی با یک ویروس بدقیافه؛

آبله میمون غریبه نیست!

 اواخر سال گذشته درست بعد از تزریق سومین دوز از واکسن کرونا بود که اوضاع بحرانی کرونایی در کشور فروکش کرد، ویروس ناشناخته کووید ۱۹ آمده بود که جان بگیرد و هنوز هم که هنوز است موزیانه جا خوش کرده و مهمان است.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران؛

یک میلیون و ۷۰۰ هزار مازندرانی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند

مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت با بیان اینکه هرفردی دارای بیمه پایه نباشد قطعا تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرد گفت: یک میلیون و ۷۰۰ هزار مازندرانی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.