توهین به پرویز پرستویی و گوهرخیراندیش؛

ماجرای هتاکی چند سلطنت‌طلب به بازیگران ایرانی در کالیفرنیا