قلع و قمع ۳۴ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: ۳۴ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

به گزارش حرف آنلاین ؛ محمد هادی‌زاده اظهار کرد: به دنبال شناسایی تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی بخش سرخ رود این شهرستان با پیگیری‌های اداری مرکز جهاد کشاورزی عبداله آباد و همکاری دادستان، نیروی انتظامی و یگان ۱۳۱ مدیریت جهاد کشاورزی اجرای تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری، ۲۲ هزار و  ۸۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی قلع و قمع شد.

وی با تاکید بر برخورد شدید قانونی با هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در منطقه، تصریح کرد: مالکین اراضی کشاورزی قبل از هر گونه اقدام برای تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی کشاورزی، برای کسب اطلاعات بیشتر به امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کنند.

هادی زاده با هشدار به متخلفین ساخت و ساز غیرمجاز خارج از محدوده قانونی شهرها و خارج از طرح هادی مصوب روستاها، گفت: جهاد کشاورزی با کمک مرتبطین محلی، گزارش‌های تلفنی، از طریق سامانه ۱۳۱ و پایش ماهواره‌ای با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز با کمک و همراهی مراجع قضایی و عوامل انتظامی به شدت برخورد خواهد کرد.